جا کارتی تبلیغاتی

جاکارتی تبلیغاتی(Advertising Card Holder)

جاکارتی تبلیغاتی یک قالب شیک برای نگهداری از کارت های مهم می باشد که می تواند یک هدیه خاص و ارزشمند باشد.تنوع بسیار بالایی در جنس های جا کارتی هستند مانند جاکارتی فلزی جاکارتی چرمی جاکارتی فلزی جاکارتی فانتزی جاکارتی های مدیریتی که با طراحی های متفاوت در ساختارشان مخاطب جذب می کنند. اغلب اطلاعات یا برند شخص یا شرکت رو آن به صورت لیزر روی یک پلاک فلزی می باشد که روی جاکارتی تبلیغاتی چسبانده می شود و یا روی خود جاکارتی لیزر و حکاکی می شود قابلیت دیگر چاپ،داغی،حک و غیره می باشد. که مورد استقبال زیادی میان افراد قرار گرفته است.

Showing all 12 results