لباس کار

لباس کار تبلیغاتی (Work clothes)

لباس کار یکی از محبوب ترین لباس ها میان کارگران و کارمندان می باشند. لباس کار به منظور یکسان سازی در محیط کار مورد توجه کارفرمایان مورد استفاده قرار می گیرند.تبلیغات روی لباس کار نشانگر و هویت یک مجموعه بزرگ است،تنوع در این محصول جنس،رنگ،مدل متنوع در طراحی های خاص مناسب با نوع سفارش کارفرما می باشد.لباس کار تبلیغاتی اگر به صورت هوشمندانه انتخاب شود جز پر بازدیدترین تبلیغات می تواند باشد.

Showing the single result