لوح و تندیس تبلیغاتی

تندیس و لوح تقدیر تبلیغاتی (Statue)

تندیس و لوح تقدیر از جنس های مختلف ساخته می شوند پلکسی گلاس یا اکرلیک از رزین و آلیاژهایمختلف می شود استفاده کرد. نمونه تندیس ها در سایزهای مختلف قابل اجرا است طراحی خاص کیفیت مطلوب در ساخت تندیس و لوح تقدیر اثر بجای در تبلیغات دارد.این تندیس ها قابل استفاده در مناسبتهای می باشد. روز پرستار،روز زن ،روز معلم، روز کارگر و روز مادر و غیره در مراسم ها همایش و گردهمایی ها در ادارات موسسه ها وشرکت های خصوصی،فرهنگی هنری ارائه دهید.

Showing all 4 results